Dreams without goals are just dreams.

Vincent Hovestad

0318 88 64 88

Financieringen spelen een rol in ieders leven. Door onze activiteiten onder te brengen in drie labels kunnen we relaties ongeacht hun levensfase bijstaan met financieel advies. Een uniek concept van drie elkaar versterkende labels.

Maak ook kennis met mijn 20 collega's!

De verbinder zijn tussen de verantwoordelijke binnen een sportvereniging en de zakelijke leveranciers in ons netwerk. Meedenken, ontzorgen, coördineren en de beste deal creëren zorgen voor mijn meerwaarde voor alle partijen. Samen bereiken we meer!

Mijn antwoord is ja. Wat is je vraag?

Vincent Hovestad

0318 88 64 88